July 18, 2018  
Nadlan realty | מכירה בית או דירה בטורנטו או תורנהיל בקנדה עם מיכאל טפר, המתווך שלך בטורונטו

מהו שווי הנכס במחירי השוק היום? איזה מחיר לבקש במכירה נכס. התקשר ישירות מישראל 03-374-6303

בקרו באתר בעברית ובו ששה פורומים במגוון נושאים

   פורום נדלן למגורים , פורום נדלן עיסקי , פורום ניהול נכסים , פורום מימון ומשכנתאות , פורום עוברים קנדה , פורום עבודה בקנדה 

מיכאל טפר - ברוקר מתווך נדלן שלך ובשבילך טורונטו ותורנהיל קנדה. 

מכירה בית או דירה בטורונטו

חושב למכור בית או דירה? מתלבט מה מחיר השוק ומה לבקש? התקשר ונעבוד יחד. נקבע את המחיר בהתאם לנכסים שמוצעים למכירה, בהסתמך על נכסים שנמכרו בסביבה הקרובה. הגרף ממחיש מה יהיה אחוז הקונים שייבקרו בבית בהתאם למחיר המבוקש. התמונה כדי להתרשם מהקשר בין המחיר המבוקש לבין מספר המבקרים בנכס

מיכאל טפר- מתווך נדלן שלך ובשבילך בטורונטו קנדה

 

קניה, מכירה, השכרה וניהול נכסים בטורונטו

בקרו באתר בעברית ובו ששה פורומים במגוון נושאים

   פורום נדלן למגורים , פורום נדלן עיסקי , פורום ניהול נכסים , פורום מימון ומשכנתאות , פורום עוברים לקנדה , פורום עבודה בקנדה

 

Image result for LEGACY PARK THORNHILL

 Image result for legacy park thornhill

 
Posted by: מיכאל טפר -מתווך נדלן שלך ובשבילך בקנדה
Share

nadlan_realty_brokerage-toronto-vaughan                                                    Michael_Tepper-real-estate-broker-toronto-and vaughan NADLAN Realty Ltd., Brokerage

7608 Yonge St. Unit 529 Thornhill

Ont, Canada L4J 0J5

Office: 647-476-3076

Direct: 647.746.6300

Fax: 416-900-0301

 קשר מישראל  03-374-6303

www.nadlans.ca אתר בעברית

Michael Tepper B.Sc. ; B.Ed.
Real Estate Broker
NADLAN Realty Ltd., Brokerage  
Cell: 647-746-6300

Nadlan Realty Ltd., Brokerage, Independently Owned & Operated